安徽快3

15
Th? 6, 11
31 Bài vi?t m?i

Phòng Qu?n ly ?ào t?o

Các ??n v?

Website:

T? ngày thành l?p ??n tr??c n?m 1975: Phòng Qu?n ly ?ào t?o (khi m?i thành l?p g?i là Phòng Giáo v?) ???c thành l?p ngay sau khi thành l?p tr??ng vào n?m 1967.

Sau khi thành l?p, Phòng chuy?n v? x? H?ng S?n, huy?n M? ??c, T?nh Hà Tay. Ngoài c?ng tác Giáo v?, phòng còn t? ch?c sinh viên tham gia gi?i t?a các kho, c?ng, huy ??ng v?t ch?t c?a h?u ph??ng ph?c v? cho ti?n tuy?n ?ánh M?.

T? n?m 1975 ??n 1986: Bên c?nh c?ng tác qu?n ly ?ào t?o, qu?n ly sinh viên, Phòng ?? t? ch?c cho sinh viên xay d?ng phòng tuy?n ?? b?o v? T? qu?c. Tham gia lao ??ng s?n xu?t ? Hòa Bình ?? nang cao ??i s?ng cho cán b?, giáo viên. T? ch?c các ho?t ??ng c?a sinh viên phong trào xay d?ng th? ?? m?i, các ho?t ??ng chi?n d?ch huy ??ng hàng xu?t kh?u cho các t?nh phía nam.

T? n?m 1986 ??n nay: Nhi?m v? chính c?a Phòng là qu?n ly ?ào t?o, ch? ??ng ??i m?i c?ng tác qu?n ly, ph?c v? sinh viên trong th?i k? ??i m?i và h?i nh?p kinh t? qu?c t?. Cùng v?i s? phát tri?n c?a ??t n??c, qui m? ?ào t?o c?a nhà tr??ng ?? t?ng nhanh, s? chuyên ngành ?ào t?o ???c m? r?ng. Hi?n nay t?ng qui m? sinh viên chính quy là h?n 10000 sinh viên. T? n?m 2008, nhà tr??ng ?? chuy?n sang ?ào t?o theo tín ch?, vi?c theo d?i và qu?n ly c?ng tác gi?ng d?y và ?ào t?o tr? nên ph?c t?p h?n. Tuy nhiên các cán b?, nhan viên trong phòng ?? lu?n ch? ??ng, sáng t?o, ??i m?i trong c?ng vi?c ?? hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao.

Sau 50 n?m ho?t ??ng, cùng v?i các ??n v? khác trong Nhà tr??ng, Phòng Qu?n ly ?ào t?o ?? tham gia ?ào t?o có ch?t l??ng h?n 25.000 sinh viên t?t nghi?p h? chính quy, góp ph?n cung c?p ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao cho ??t n??c.

L?nh ??o ??n v? qua các th?i k?:

1. PTS Tr?n V?n Chu (1967 - 1971).

安徽快32. PTS Lê Minh Th?t (1971 - 1976).

3. ?ng Do?n T??ng Van (1976 - 1980).

4. ?ng V? Lê Giao (1980 - 1981).

安徽快35. ?ng ??ng V?n Ti?n (1982 - 1983).

6. ?ng Ph?m Quang ?àm (1984 - 1993).

安徽快37. PTS Nguy?n Phúc Khanh (1993 - 1998).

安徽快38. PGS,TS Nguy?n Th? Quy (1999 - 2004).

安徽快39. PGS,TS Bùi Ng?c S?n (2004 - 2007).

安徽快310. PGS,TS Lê Th? Thu Th?y (2008 - 2016).

11. TS Ph?m Thu H??ng (Hi?n nay).

Email

Ph?m Thu? H??ng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

is a extension!
 • <tr id='0w0xr'><strong id='0w0xr'></strong><small id='0w0xr'></small><button id='0w0xr'></button><li id='0w0xr'><noscript id='0w0xr'><big id='0w0xr'></big><dt id='0w0xr'></dt></noscript></li></tr><ol id='0w0xr'><option id='0w0xr'><table id='0w0xr'><blockquote id='0w0xr'><tbody id='0w0xr'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='0w0xr'></u><kbd id='0w0xr'><kbd id='0w0xr'></kbd></kbd>

   <code id='0w0xr'><strong id='0w0xr'></strong></code>

   <fieldset id='0w0xr'></fieldset>
      <span id='0w0xr'></span>

        <ins id='0w0xr'></ins>
          <acronym id='0w0xr'><em id='0w0xr'></em><td id='0w0xr'><div id='0w0xr'></div></td></acronym><address id='0w0xr'><big id='0w0xr'><big id='0w0xr'></big><legend id='0w0xr'></legend></big></address>

           <i id='0w0xr'><div id='0w0xr'><ins id='0w0xr'></ins></div></i>
           <i id='0w0xr'></i>
            • <dl id='0w0xr'></dl>